Tên: Robusta Chế biến khô phơi trái S18 chín 85-90% chưa tách đá, bao 60kg

Giá: liên hệ

Đặt hàng

Mô tả:

Độ Ẩm 12.5%, Đen 0.08%, Vỡ 0.5%, Chín sậm màu 0.5%, Tạp chất 0.5%, Sàng 18: 95%

Chi tiết sản phẩm

Độ Ẩm 12.5%, Đen 0.08%, Vỡ 0.5%, Chín sậm màu 0.5%, Tạp chất 0.5%, Sàng 18: 95%

0941 326 222