Tên: Robusta Yellow Honey S18 chín 98%, bao 60kg

Giá: liên hệ

Đặt hàng

Mô tả:

Độ Ẩm 12.5, Đen vỡ 0.1%

Chi tiết sản phẩm

Độ Ẩm 12.5, Đen vỡ 0.1%

0941 326 222