Cafe

Cà Phê Robusta Honey S16

GIÁ: liên hệ

Cà Phê Robusta S13

GIÁ: liên hệ

Robusta Yellow Honey S18 chín 98%, bao 60kg

GIÁ: liên hệ

Robusta Chế biến khô phơi trái S18 chín 85-90% chưa tách đá, bao 60kg

GIÁ: liên hệ

0941 326 222